FAQ

Monitoring terenu prowadzimy z wykorzystaniem obrazów satelitarnych. Na zebranych danych jesteśmy w stanie zaobserwować zmianę wysokości terenu, którą dostarczamy Tobie w postaci mapy obniżeń terenu.

Tak. Technika, którą stosujemy wykorzystywana jest od wczesnych lat 90-tych XX wieku. Szereg publikacji naukowych i technicznych potwierdziło wysoką dokładność stosowanej przez nas metody.

Ze względu na wykorzystywaną technologię, zagęszczenie terenów zielonych może wpłynąć na większe niedoszacowanie wartości niecek. Im bardziej zurbanizowany obszar analizy, tym uzyskujemy dokładniejszy wynik pomiaru.

Raport zawiera zestawienie wyników obniżenia terenu dla badanej działki ewidencyjnej i budynków, informacje o metodzie pomiarów, mapę z wyróżnionym obszarem, dla którego wykonana została analiza osiadania oraz krótkie podsumowanie zawartych informacji.

Raport, ze względu na swoją dokładność, może być wykorzystany jako dowód w sprawie o odszkodowanie górnicze oraz jako zalecenie do podjęcia działań zabezpieczających nieruchomość. Inwestorzy mogą wykorzystać raport przy wyborze nieruchomości przeznaczonej pod inwestycję.

Nie znalazleś odpowiedzi, kliknij tutaj

Sprawdź, czy na Twojej działce występuje osiadanie terenu

Bądź świadomy występujących przemieszczeń terenu i zacznij działać. Dowiedz się, czy Twoja działka leży w zasięgu obniżenia terenu i zabezpiecz swoją nieruchomość, zanim dojdzie do strat.

Zaufali nam

Klienci Satim
Klienci Satim
Klienci Satim
Klienci Satim