Najczęściej zadawane pytania

Jest to usługa, umożliwiająca łatwą kontrolę nad obszarem zagrożonym pogórniczym osiadaniem terenu, za pomocą mapy i generowanych raportów o terenie.

Monitoring terenu prowadzimy z wykorzystaniem obrazów satelitarnych. Na zebranych danych jesteśmy w stanie zaobserwować zmianę wysokości terenu, którą dostarczamy Tobie w postaci mapy obniżeń terenu.

Wiedza o osiadaniu terenu umożliwi podjęcie wcześniejszych działań, zapobiegających powstawaniu szkód górniczych, ale również zwiększy Twoją szansę na uzyskanie odszkodowania za poniesione szkody na Twojej nieruchomości, wynikające z występowania zjawiska osiadania terenu.

Tak. Technika, którą stosujemy wykorzystywana jest od wczesnych lat 90-tych XX wieku. Szereg publikacji naukowych i technicznych potwierdziło wysoką dokładność stosowanej przez nas metody.

Ze względu na wykorzystywaną technologię, zagęszczenie terenów zielonych może wpłynąć na większe niedoszacowanie wartości niecek. Im bardziej zurbanizowany obszar analizy, tym uzyskujemy dokładniejszy wynik pomiaru.

Sprawdź, czy na Twojej działce występuje osiadanie terenu

Bądź świadomy występujących przemieszczeń terenu i zacznij działać. Dowiedz się, czy Twoja działka leży w zasięgu obniżenia terenu i zabezpiecz swoją nieruchomość, zanim dojdzie do strat.

Zaufali nam

Klienci Satim
Klienci Satim
Klienci Satim
Klienci Satim