CASE STUDY

USE CASE Jastrzębie-Zdrój

Negatywnym skutkiem podziemnej eksploatacji górniczej są deformacje terenu związane z występowaniem niecek obniżeniowych. Do niedawna jedynym źródłem informacji dotyczących parametrów osiadania było przedsiębiorstwo górnicze, które zobowiązane jest do udostępniania prognoz wpływu eksploatacji na powierzchnię terenu. Informacje te, mają przełożenie na politykę przestrzenną miasta i wymagania konstrukcyjne dla obiektów budowlanych. Wiedzą o faktycznych wielkościach zmian dysponował tylko ich sprawca, co gwarantowało mu przewagę w dyskusji w sporze na temat szkód górniczych. 

Aby mieć możliwość oceny skali występujących osiadań terenu z niezależnego źródła, samorząd terytorialny miasta Jastrzębie-Zdrój zdecydował się na współpracę z naszą firmą w celu pozyskania informacji o zaobserwowanych pionowych przemieszczeniach terenu w określonym przedziale czasowym w postaci raportu zbiorczego dla całego obszaru gminy, izolinii udostępnionych na portalu osiadanieterenu.pl oraz innych dedykowanych produktów.

Do analiz wykorzystaliśmy innowacyjną technologię przetwarzania satelitarnych zobrazowań radarowych umożliwiających objęcie pomiarem obszaru nawet całego województwa jednocześnie, zachowując wysoką dokładność. Wyniki tych pomiarów są przekształcane na graficzne zobrazowania przedstawiające zaobserwowane zmiany na powierzchni terenu, które są w czytelny i przystępny sposób prezentowane na portalu w postaci mapy z zasięgami i wartościami występowania obniżeń terenu. 

Jastrzębie-Zdrój korzysta z usług umożliwiających ułatwienie kontroli nad zdegradowanymi obszarami oraz zamawia automatycznie generowane raporty, zawierające kwartalne wartości osiadania terenu podane w centymetrach. Portal zapewnia gminie wgląd w dane historyczne oraz wysłanie systemowego alertu w przypadku wykrycia pionowego przemieszczenia terenu.  

Samorząd terytorialny decydując się na współpracę z nami  

  • zyskał czytelną informację dla mieszkańców o zagrożeniu osiadaniem ich nieruchomości; 
  • ma możliwość precyzyjnych obserwacji i analizy pionowych przemieszczeń terenu w postaci raportów; 
  • zbudował pozytywny wizerunek miasta opartego na postawie prospołecznej i transparentnej polityce informacyjnej w obszarze negatywnych zjawisk związanych z górnictwem; 
  • wyrównał pozycję w relacjach poszczególnych użytkowników terenu z przedsiębiorcą górniczym w sprawach związanych z występowaniem szkód górniczych; 
  • zyskał narzędzie do skuteczniejszego planowania i realizacji działań rekultywacyjnych i rewitalizacyjnych na obszarach objętych działalnością górniczą; 
  • ma dostęp do danych historycznych o osiadaniach terenu. 

Szkoda górnicza nie jest już dłużej niewiadomą dla administracji gminy. Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój, Pan Jacek Kmita powiedział:  

 „Wyniki satelitarnego monitoringu osiadań terenu publikowane od 2015 roku przez Miasto Jastrzębie-Zdrój od początku spotkały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców, jako niezależne od przedsiębiorcy górniczego źródło wiarygodnych danych o faktycznych wpływach eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu. Padały głosy o możliwości wykorzystania prezentowanych informacji w poszukiwaniu optymalnych lokalizacji dla planowanych inwestycji mieszkaniowych czy w potencjalnym sporze ze sprawcą szkody górniczej. Funkcjonalności portalu SATDEFO znacząco wzbogacają dotychczasową formułę publikacji danych o zindywidualizowane, przejrzyste raporty generowane dla zainteresowanych użytkowników, co zapewne poszerzy krąg odbiorców produktów firmy Satim." 
Autor: Daria Soszyńska

Sprawdź, czy na Twojej działce występuje osiadanie terenu

Bądź świadomy występujących przemieszczeń terenu i zacznij działać. Dowiedz się, czy Twoja działka leży w zasięgu obniżenia terenu i zabezpiecz swoją nieruchomość, zanim dojdzie do strat.

Zaufali nam

Klienci Satim
Klienci Satim
Klienci Satim
Klienci Satim