ARTYKUŁY

Szkody górnicze — dlaczego powstają?

Działalność kopalni niejednokrotnie jest inwazyjną ingerencją w okoliczne tereny. Jej działalność i wydobywanie złóż wpływa na środowisko nie tylko w trakcie działalności zakładu, ale również po jego zamknięciu. Ciemna strona wydobycia   dotyczy wydrążonego od środka górotworu. Eksploracja poza osiadaniem terenu powoduje występowanie wstrząsów i tąpnięć odczuwalnych nawet w bardzo dużej odległości od właściwej kopalni. Niejeden mieszkaniec obszarów górniczych z pewnością zauważył w swoim domu pęknięcia, nieszczelności okien, drzwi i dachów czy też naruszenia ścian nośnych — zjawiska wpływające na utratę wartości nieruchomości — szkody górnicze. 

Jak dochodzi do szkód górniczych? 

Eksploatacja górnicza powoduje powstawanie pustek w górotworze. Pustki te wypełniane są skruszoną skałą płoną, jednak nie są w stanie zapewnić pełni własności fizycznych górotworu nienaruszonego. Nacisk warstw wyższych na pustki powoduje powstanie na powierzchni deformacji ciągłych i nieciągłych.

Skutki eksploatacji górniczej 

Powierzchniowe skutki eksploatacji górniczej mogą powodować zmianę ukształtowania terenu, przyjmującą najczęściej dwie formy:  

  • deformacje ciągłe — czyli uszkodzenia powierzchni, przy których   zapadnięty grunt zachowuje swoją spoistość; 
  • deformacje nieciągłe — tworzą się m.in. zapadliska, pęknięcia i   szczeliny. 

Do powierzchniowych skutków eksploatacji górniczej zaliczamy również wstrząsy górotworu, objawiające się drganiami terenu.  

Zapadnięta ziemia w Jaworznie, deformacja nieciągła. Foto: Jaworzno.pl

Zapadnięta ziemia w Jaworznie, deformacja nieciągła. Foto: Jaworzno.pl


Uszkodzenia nieruchomości 

Głęboka ingerencja w teren działa zarówno na budynki na jej powierzchni, jak i również infrastrukturę. Szkodami górniczymi zagrożone są nie tylko domy, ale również drogi, tory, linie energetyczne, gazociągi, mosty i wiele, wiele innych.  

Poszkodowanymi są także   właściciele działek niezabudowanych – szczeliny, pęknięcia, progi i obniżenia uniemożliwiają rolnicze wykorzystania terenu. Szkody nie pozwalają na prawidłowy wzrost plonów i uniemożliwiają użycie ciężkiego sprzętu rolniczego na terenie osiadłych pól. Dodatkowo osiadanie wpływa na poziom wód gruntowych -może powodować odwodnienia lub zalania, a to prowadzić do zniszczenia całych zbiorów.  

Szczelina w polu Foto: Michał Legierski / Fakt

Szczelina w polu Foto: Michał Legierski / Fakt


Co to znaczy dla mieszkańca?  

Wartość obniżenia niecki może przekraczać metr w ciągu roku, osiągając wartości nawet kilkunastu metrów na przestrzeni 10 lat.  Powoduje to niewyobrażalne straty pieniężne i niesie za sobą zagrożenie zdrowia i życia. W efekcie szkód górniczych nieruchomości tracą na wartości, lub stają się całkiem niezdatne do zamieszkania i generują wysokie koszty napraw, zabezpieczeń lub wręcz rozbiórki. Ryzyko terenów górniczych zniechęca do inwestowania w obszary zagrożone osiadaniem. 

Minimalizuj ryzyko wystąpienia szkód górniczych 

Bądź świadomy zagrożeń i działaj, zanim będzie za późno. Dowiedz się, czy Twoja działka leży w strefie niecek obniżeniowych i zabezpiecz swoją nieruchomość, nim będzie za późno.

Autor: Daria Soszyńska

Sprawdź, czy na Twojej działce występuje osiadanie terenu

Bądź świadomy występujących przemieszczeń terenu i zacznij działać. Dowiedz się, czy Twoja działka leży w zasięgu obniżenia terenu i zabezpiecz swoją nieruchomość, zanim dojdzie do strat.

Zaufali nam

Klienci Satim
Klienci Satim
Klienci Satim
Klienci Satim