CASE STUDY

USE CASE Kompensata

Kancelaria prawna KOMPENSATA, specjalizująca się w sprawach o odszkodowania górnicze zdecydowała się na korzystanie z portalu osiadanieterenu.pl. Dzięki temu jest w stanie zapewnić kompleksowe prowadzenie spraw na każdym etapie dochodzenia odszkodowania, a przez to całkowicie odciążyć klientów z obowiązku zajmowania się sprawą. 

Raporty przygotowane przez nas pozwalają na skuteczne zidentyfikowanie osób zagrożonych pogórniczym osiadaniem terenu. Dzięki temu przedstawiciele Kompensaty mogą skoncentrować swoje wysiłki na kontakcie z grupą osób, dla których dostarczenie wartości dodanej w sporze przeciwko zakładom górniczym jest najbardziej potrzebne. 

Drugim istotnym czynnikiem jest możliwość udowodnienia wystąpienia negatywnych skutków eksploatacji. W przypadku prób uzyskania odszkodowania za szkody górnicze zazwyczaj najtrudniejszym elementem dla osób poszkodowanych jest wykazanie związku przyczynowo-skutkowego. Tymczasem kancelaria korzystająca z osiadanieterenu.pl już na etapie pierwszego kontaktu z klientem jest w stanie stwierdzić istnienie współzależności, powołując się na naukowo uzasadnione i niezależne źródło informacji, jakim jest raport o szkodach górniczych.

Dzięki temu kancelaria zyskała: 

  • ułatwienie i zwiększenie skuteczności procesu poszukiwania klienta — możliwość zainicjowania kontaktu z potencjalnie zainteresowanym w sposób spersonalizowany; 
  • uzyskanie dowodu przyczynowo-skutkowego z niezależnego, wiarygodnego źródła, możliwego do przedstawienia w postępowaniu sądowym; 
  • budowanie wizerunku firmy innowacyjnej, otwartej na nowoczesne rozwiązania i nowe technologie; 
  • uzyskanie dostępu do niezależnych danych, pozwalających na działanie na najwyższym poziomie merytorycznym w najlepszym interesie klienta.  

O osiadanieterenu.pl wypowiedział się Mateusz Szkuta, Prezes Zarządu KOMPENSATA Sp. Z.o.o. 

„Wykorzystanie danych z niezależnego i rzetelnego źródła jakim jest SATIM Monitoring Satelitarny Sp. z o.o. - jako jednostki powiązanej z Akademią Górniczo Hutniczą w Krakowie stanowi dopełnienie naszej misji, jako świadczenia usług na najwyższym merytorycznie poziomie. Uzyskanie i wykorzystanie dla naszych Klientów danych równoważnych tym, którymi dysponują nasi przeciwnicy procesowi (zakłady górnicze) - a którymi to danymi z oczywistych względów nie chcę się dzielić, stanowią wyraz dbałości o ich interes. Współpraca z profesjonalnym podmiotem jakim jest SATIM Monitoring Satelitarny Sp. z o.o., w realizacji zbieżnych z celami naszej Spółki, jest wyrazem synergii nakierowanej na realizację zbieżnych celów." 
Autor: Daria Soszyńska

Sprawdź, czy na Twojej działce występuje osiadanie terenu

Bądź świadomy występujących przemieszczeń terenu i zacznij działać. Dowiedz się, czy Twoja działka leży w zasięgu obniżenia terenu i zabezpiecz swoją nieruchomość, zanim dojdzie do strat.

Zaufali nam

Klienci Satim
Klienci Satim
Klienci Satim
Klienci Satim