ARTYKUŁY

Na czym polega metoda pomiaru?

W celu wydobycia informacji o osiadaniu terenu portal wykorzystuje dane interferometryczne, obliczone na podstawie obrazów satelitarnych. Nie są to jednak zwyczajne zdjęcia, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni choćby przy przeglądaniu map Google. Są to obrazy radarowe, charakteryzujące się inną specyfiką rejestracji danych. Największą różnicą jest fakt, iż jest to system aktywny — to znaczy, że światło z powierzchni Ziemi nie jest jedynie odbierane przez sensor, jak ma to miejsce np. w aparatach fotograficznych. W przypadku satelitów radarowych wiązki światła (czyli fale elektromagnetyczne) są również wysyłane, a nie tylko odbierane przez instrument umieszczony na satelicie. Innymi słowy, satelita „widzi” to, co sam sobie naświetli. Oznacza to, iż nie jest on uzależniony od naświetlenia rejestrowanych obiektów, czyli dane mogą być widoczne i w pełni gotowe do wykorzystania zarówno w słoneczny dzień, jak i zachmurzoną noc.

Czym jest zatem pomiar interferometryczny?

Każdy obraz radarowy niesie za sobą dwie informacje – amplitudę i fazę. Amplituda mówi nam o sile odbitego sygnału z wyemitowanej wiązki światła. Faza natomiast określa, w której części fali znajduje się dany jej punkt. To właśnie faza fali jest kluczowa w interferometrii, ponieważ posiadając informację o fazie dla dwóch obrazów radarowych, pozyskanych w różnym czasie, jesteśmy w stanie odpowiednio je od siebie odjąć, uzyskując różnicę fazy, a na jej podstawie – obrazy zwane interferogramami. Ta różnica fazy natomiast, jest bezpośrednio przeliczana na pionowe osiadania terenu.

Przykładowy 6-dniowy interferogram różnicowy – widoczne okrągłe kształty to niecki obniżeniowe

Przykładowy 6-dniowy interferogram różnicowy – widoczne okrągłe kształty to niecki obniżeniowe


Autor: Radosław Grzybek

Sprawdź, czy na Twojej działce występuje osiadanie terenu

Bądź świadomy występujących przemieszczeń terenu i zacznij działać. Dowiedz się, czy Twoja działka leży w zasięgu obniżenia terenu i zabezpiecz swoją nieruchomość, zanim dojdzie do strat.

Zaufali nam

Klienci Satim
Klienci Satim
Klienci Satim
Klienci Satim